Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób.
W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodnicząca:
arch. Ewa Kuryłowicz – Sędzia Konkursowy OW SARP

Sędzia referent:
arch. Maciej Kuryłowicz – Sędzia Konkursowy OW SARP

Asystent Sędziego referenta (bez prawa głosu):
arch. Magdalena Maciąg – Sędzia Konkursowy OW SARP

Członkowie:
arch. Małgorzata Mirecka
arch. Kinga Socha – Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Robert Widz – II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Anna Pakulińska-Attia – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Sylwia Horabik – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Sekretarz Sądu Konkursowego:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OW SARP

Asystent Sekretarza Sądu Konkursowego:
Agnieszka Zubala – podinspektor Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno