Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

 1. Nagrody pieniężne:

  I NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 35 000,00 zł brutto
  II NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto
  III NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto|

 2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa  otrzymały największą liczbę punktów.
 3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 10 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.