Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) atrakcyjność, nowatorstwo i oryginalność rozwiązań architektonicznych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

b) atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

c) walory eksploatacyjne rozwiązań budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

d) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

e) trafność relacji przestrzennych i funkcjonalnych zaproponowanych w rozwiązaniach urbanistycznych części studialnej.