Harmonogram

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  w dniu 11.12.2019r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 31.12.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 03.01.2020 r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 10.01.2020r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2; 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 28.01.2020 r.
 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 16.03.2020r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 24.03.2020 r.
 5. Prace konkursowe składać należy do dnia 08.05.2020r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2; 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 22.05.2020r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl
 8. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.:  www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl