Regulamin

27.04.2020r.
Organizator informuje, iż ze względu na trwającą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną oraz związanymi z tym ograniczeniami w przemieszczaniu się i kontaktach podjęto decyzję o zmianach w sposobie i formie składania prac konkursowych..
Poniżej zamieszczamy pismo informujące o zmianie sposobu i formy składania prac konkursowych oraz Oświadczenie dotyczące zobowiązania Uczestnika konkursu do złożenia wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora.


4.04.2020r.

Zamieszczono do pobrania pliki z modelem 3D do ewentualnego wykorzystania przez Uczestników konkursu przy opracowaniu pracy konkursowej.
MODEL 3D mesh Konkurs Piaseczno

16.03.2020r.
Opublikowano materiały dodatkowe – Załączniki nr 1 i 2 do Wyjaśnienia 4  tj:
1. „Program stosowanych basenów w krytych pływalniach” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
2. „Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego”.
Załącznik 1 do Wyjaśnienia 4 Program Basenów
Załącznik 2 do Wyjaśnienia 4 Regulamin zawodów PZP

13.02.2020r.
Opublikowano aktualizację Załącznika nr 8a oraz Załącznika nr 8b do Regulaminu.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono mapę o granice opracowania studialnego oraz granice opracowania realizacyjnego.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono informacje związane z opracowaniem studialnym oraz uwarunkowaniami wynikającymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

20.12.2019r.
W związku ze zmiana treści Regulaminu konkursu Organizator udostępnia wersję Regulaminu konkursu ze zmianami.
REGULAMIN KONKURSU BASEN PIASECZNO – ZMIANA TREŚCI 20-12-2019REGULAMIN KONKURSU BASEN PIASECZNO – WERSJA PRZED ZMIANAMI
Załączniki 1-7 do Regulaminu (.zip)
Załączniki 8 do Regulaminu (.zip)