Regulamin

4.04.2020r.
Zamieszczono do pobrania pliki z modelem 3D do ewentualnego wykorzystania przez Uczestników konkursu przy opracowaniu pracy konkursowej.
MODEL 3D mesh Konkurs Piaseczno


16.03.2020r.  

Opublikowano materiały dodatkowe – Załączniki nr 1 i 2 do Wyjaśnienia 4  tj:
1. „Program stosowanych basenów w krytych pływalniach” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
2. „Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego”
13.02.2020r.
Opublikowano aktualizację Załącznika nr 8a oraz Załącznika nr 8b do Regulaminu.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono mapę o granice opracowania studialnego oraz granice opracowania realizacyjnego.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono informacje związane z opracowaniem studialnym oraz uwarunkowaniami wynikającymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

20.12.2019r.
W związku ze zmiana treści Regulaminu konkursu Organizator udostępnia wersję Regulaminu konkursu ze zmianami.

REGULAMIN KONKURSU BASEN PIASECZNO – ZMIANA TREŚCI 20-12-2019REGULAMIN KONKURSU BASEN PIASECZNO – WERSJA PRZED ZMIANAMI
Załączniki 1-7 do Regulaminu (.zip)
Załączniki 8 do Regulaminu (.zip)