Aktualności

17.06.2020r.
Organizator Konkursu zaprasza serdecznie do udziału w dyskusji pokonkursowej dotyczącej koncepcji nowego basenu krytego w Piasecznie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18.06.2020 o godzinie 14.00 w aplikacji Teams i transmitowane będzie na profilu Facebook Gminy (link poniżej). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele urzędu, członkowie Sądu Konkursowego oraz zwycięzcy Konkursu. Osoby zainteresowane będą mogły zadawać pytania profilu Facebook Gminy.

Informacja o dyskusji na stronie www urzędu:
https://piaseczno.eu/dyskusja-pokonkursowa-basen-w-piasecznie/?fbclid=IwAR1PaWgM3nYlIvjCuX23XkHrsRN9qW-k53kNs4eCUJb5NQO0KRq-yXDqVjg

Link do strony Facebook Gminy Piaseczno gdzie będzie transmitowana dyskusja i będzie można zadawać pytania w formie czatu: www.facebook.com/GminaPiaseczno

22.05.2020r.
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu studialno-realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.
Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych.
https://konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja_wyniki_rozstrzygnięcia_Konkurs_basen_Piaseczno.pdf

20.05.2020r.
Informujemy, iż w obecnej sytuacji pandemii, ogłoszenie wyników Konkursu i otwarcie kopert autorskich odbędzie się w dniu 22 maja 2020r. (piątek) o godz. 15.00, bez udziału Sądu Konkursowego, przedstawicieli Uczestników, publiczności i mediów.
Do wykonania czynności z tym związanych został upoważniony Sekretarz Sądu Konkursowego Rafał Mroczkowski.
Transmisja online z tego wydarzenia zostanie przeprowadzona na oficjalnym profilu Facebook Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (https://www.facebook.com/sarpwarszawa).
 
27.04.2020r.
Organizator informuje, iż ze względu na trwającą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną oraz związanymi z tym ograniczeniami w przemieszczaniu się i kontaktach podjęto decyzję o zmianach w sposobie i formie składania prac konkursowych..
Poniżej zamieszczamy pismo informujące o zmianie sposobu i formy składania prac konkursowych oraz Oświadczenie dotyczące zobowiązania Uczestnika konkursu do złożenia wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora.

 

 
4.04.2020r.
Zamieszczono do pobrania pliki z modelem 3D do ewentualnego wykorzystania przez Uczestników konkursu przy opracowaniu pracy konkursowej.
MODEL 3D mesh Konkurs Piaseczno
 
24.03.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 5) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Basen Piaseczno
 
16.03.2020r.  
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 4) treści Regulaminu konkursu.
Dodatkowo do Wyjaśnienie 4 przygotowano dwa Załączniki tj:
1. „Program stosowanych basenów w krytych pływalniach” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
2. „Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego”

18.02.2020r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania – Wyjaśnienie (3) treści Regulaminu konkursu.

 
13.02.2020r.
Opublikowano aktualizację Załącznika nr 8a oraz Załącznika nr 8b do Regulaminu.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono mapę o granice opracowania studialnego oraz granice opracowania realizacyjnego.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono informacje związane z opracowaniem studialnym oraz uwarunkowaniami wynikającymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Oba pliki można pobrać poniżej lub w zakładce „Regulamin”
Załącznik 8a mapa Aktualizacja 12 02 2020
Załącznik 8b wytyczne Aktualizacja 12 02 2020

28.01.2020
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

02.01.2020
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu Konkursu

20.12.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu) oraz związaną z tym zmianę treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu Konkurs oraz zmiana treści Regulaminu.pdf

11.12.2019
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogłoszenie przekazane Konkurs Basen-Piaseczno.pdf