Aktualności

13.02.2020r.
Opublikowano aktualizację Załącznika nr 8a oraz Załącznika nr 8b do Regulaminu.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono mapę o granice opracowania studialnego oraz granice opracowania realizacyjnego.
W przypadku Załącznika nr 8a uzupełniono informacje związane z opracowaniem studialnym oraz uwarunkowaniami wynikającymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Oba pliki można pobrać poniżej lub w zakładce „Regulamin”

28.01.2019
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

02.01.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu).
Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu Konkursu

20.12.2019
Opublikowano odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu) oraz związaną z tym zmianę treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie 1 treści Regulaminu Konkurs oraz zmiana treści Regulaminu.pdf

11.12.2019
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogłoszenie przekazane Konkurs Basen-Piaseczno.pdf